Vad ska man göra när en anhörig dör?

Mycket kan förändras för en person som mister en nära anhörig. Hur man reagerar känslomässigt beror bland annat på hur det var och när personen dog samt vad man hade för relation till den avlidne. För de allra närmaste är det vanligt att man känner djup sorg, men också oro över vad som kommer att hända den närmaste tiden. 

Det är mycket som ska tas om hand vid ett dödsfall och ansvaret för det ligger i första hand på de närmaste arvingarna. Många upplever att det är svårt att veta vad man ska ta itu med först och i vilken ordning. Det brukar dock vara bra att börja med att tömma den avlidnes bostad på färskvaror, sopor och ta hand om husdjur om det finns några. 

Detta behöver man ta hand om vid en anhörigs bortgång

Informera om dödsfallet: Det är viktigt att den närmaste familjen får veta om dödsfallet, men även släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar. Man behöver inte ta kontakt med alla själv, utan ta gärna hjälp av andra och använd sociala medier för att nå de berörda.

Skaffa dödsfallsintyg med släktutredning: Är du den som ansvarar för dödsboet kan du behöva ett dödsfallsintyg med släktutredning. Du beställer det via Skatteverkets hemsida eller genom att ringa. En dödsbodelägare behöver dödsfallsintyget för att kunna sköta bankärenden och andra ärenden dör dödsboet. 

Förbereda begravningen: Om man börjar med förberedelserna för begravningen tidigt, blir det lättare att hitta en tid som passar alla och större möjlighet att skapa ett avsked som man önskar. Om man kontaktar en begravningsbyrå tidigt kan de ta hand om det mesta när det gäller allt från transport av den döda till alla bokningar av ceremonilokal, präst/officiant, blomdekoration, lokal för minnesstund med mera.

Här nedan finner du länkar till viktiga saker att ta hand om snarast vid ett dödsfall.

Ta hand om husdjur i ett dödsbo

Om en anhörig med husdjur går bort behöver man inledningsvis se till att djuret får mat och vatten. Djuret måste tas om hand omgående så att det kommer i säkerhet och får ett tillfälligt eller permanent hem.

Beställ intyg från Skatteverket

När en person avlider ska en läkare tillkallas som fastställer dödsfallet. Läkaren skriver då ett dödsbevis som skickas till Skatteverket och ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen.

Informera anhöriga vid dödsfall

Om en person avlider på ett sjukhus eller äldreboende kontaktar en sjuksköterska eller läkare de närmaste anhöriga vid dödsfall eller när man misstänker att det snart är nära slutet.