När en person dör måste de anhöriga börja ordna med allt det praktiska nästan omgående. En av de viktigaste sakerna man måste ta tag i vid dödsfall direkt är att adressändra för att inte posten ska komma bort. När man gör en adressändring för dödsboets räkning, ska man vända dig till Svensk Adressändring. 

Det är inte den ”vanliga” adressändringen man ska beställa, utan tjänsten heter Särskild Postadress. Tjänsten går inte att beställa online, den går endast att beställa genom att ringa via deras kundtjänst på telefonnummer 020-97 98 99 eller 0771-97 98 99. Om dödsboet ska ändra adressen genom en fullmakt så behöver det tydligt framgå av fullmakten att dödsboets adress kan ändras.

Anmälan om adressändring

När ett dödsfall registreras i folkbokföringen skickar Skatteverket ut en fråga om ändring av adress för dödsbo ungefär en vecka efter dödsfallet. Men om dödsfallet har skett på ett äldreboende där personen var folkbokförd skickas dock ingen förfrågan. 

Anmälan om adressändring kan göras av en dödsbodelägare, bouppteckningsförrättare eller begravningsbyrå. Anmälan måste lämnas skriftligen med underskrift till Skatteverket i ett vanligt brev, man kan inte maila in anmälan. Brevet ska skickas till skattekontoret som ligger närmast den nya adressen för dödsboet.

Avsluta avtal, tjänster och abonnemang

I samband med ett dödsfall är det viktigt att säga upp alla abonnemang, föreningar, avtal och tjänster som den avlidne hade. Annars är dödsboet skyldigt att betala löpande fakturor. Vissa försäkringar faller ut av sig självt vid dödsfall, men andra behöver man säga upp för att de ska upphöra eller överföras till någon annan i hushållet. Vissa företag väljer att avsluta ett bundet avtal när en person avlider, men det är upp till varje företag. 

  • Telefonabonnemang
  • El
  • Sopor
  • Vatten och avlopp
  • Garage
  • TV, bredband
  • Hyresavtal
  • Tidningar