Om en person avlider på ett sjukhus eller äldreboende kontaktar en sjuksköterska eller läkare de närmaste anhöriga vid dödsfall eller när man misstänker att det snart är nära slutet. Efter dödsfallet bekräftar en läkare att döden har inträtt och skriver ett dödsbevis till Skatteverket och ett dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen. 

Skatteverket i sin tur meddelar andra myndigheter, de anhöriga behöver då inte ta kontakt med andra myndigheter. Det är sedan de närmaste anhöriga som är dödsbodelägare som har ansvaret att meddela familjemedlemmar och vänkrets till den avlidne om att dödsfall har skett.

Hur berättar man för anhörig om ett dödsfall?

Det kan kännas svårt att meddela en nära anhörig om ett dödsfall oavsett om det var väntat eller inte. Det är alltid att föredra att meddela personligen och närvara när man framför dödsbeskedet. Om man inte kan stanna själv kan man se till att det finns en stödperson till den som får beskedet. Se alltid till att ta den tid som behövs för att prata om händelsen och att själv försöka vara lugn när du framför budskapet. 

Om personen är upprörd eller förtvivlad är det viktigt att inte lämna denna ensam. Om personen bor på en annan ort och det inte är möjligt att själv närvara, så kan man kanske be någon på orten informera om dödsfallet eller i annat fall kan man kontakta Sjukvårdsupplysningen eller Polisen för hjälp.

Skyldigheter att informera anhöriga vid dödsfall

Som det ser ut idag har inga myndigheter skyldighet att underrätta anhöriga om vare sig dödsfall eller begravning vid en persons bortgång. Däremot är den person som är ansvarig för bouppteckningen skyldig att kalla alla bröstarvingar till bouppteckningen. I lagens mening har en dödsbodelägare heller ingen skyldighet att underrätta efterarvingar om dödsfallet eller begravning om de som inte omfattas av arvet.