När en nära anhörig tas ifrån en kan det vara mycket som förändras i ens liv, inte bara för en själv utan även för barnen, släkten och vännerna. Hur sorgen tar sig uttryck beror naturligtvis på vilken relation man hade till den avlidne men också hur och när han eller hon dog. En naturlig reaktion är att händelsen känns overklig och att man hamnar i en slags chock. 

Det kan vara bra att ha någon att prata med eller någon som bara är närvarade den första tiden som stöd. Var inte rädd för att be om hjälp och stöd från närstående eller vänner om du behöver, de flesta förstår vad du går igenom och ofta blir glada för att vara till hjälp. Att prata med någon kan ofta vara en stor lättnad och tröst om du känner sorg och saknad.

Kontakta begravningsbyrån

Det kan vara bra att kontakta en begravningsbyrå så tidigt som möjligt, ofta är personalen bra på att ge stöd, tröst och råd kring begravningen. Personalen på en begravningsbyrå möter människor i sorg varje dag och har utbildning kring hur man bemöter människor i sorg. De flesta som kontaktar en begravningsbyrå är ofta förvirrade och ledsna, därför kan personalen på en begravningsbyrå vägleda och hjälpa dig på många olika plan. 

En begravningsbyrå kan hjälpa till med både allt det praktiska och det juridiska kring en begravning och dödsbo. Men vill man ordna saker och ting själv eller är ni flera som kan hjälpas åt med det praktiska, kan en begravningsbyrå hjälpa till med det som ingen vill ta tag i. Fenix Begravningsbyrå Göteborg är ett bra alternativ för dig som är i behov av hjälp att arrangera en begravning.

Efter begravningen

Den svåraste tiden för de anhöriga brukar komma efter begravningen, när allt är över kan det kännas tomt. Därför är det viktigt att umgås med släkt och vänner för motverka social isolering.