Djur är fantastiska och ger oss människor ett mycket värdefullt partnerskap. Husdjur är ett viktigt socialt stöd för oss människor som ger oss bättre självkänsla, mycket kärlek och glädje samt många roliga stunder. Hundar särskilt är fenomenala på att känna av sinnesstämningar och ger oss tröst när vi mår som sämst. Studier har visat att när äldre får umgås med hundar sjunker stressnivån och ökar deras välmående. 

Forskningen från Uppsala universitet visar att vid beröringen av husdjur frigörs oxytocin hos både djur och människor, det är ett lugnande hormon som även stärker känslomässiga band. Genom att bara stryka handen över en hunds päls minskar stressen i kroppen. Andra studier visar att man sover bättre och tryggare om man sover tillsammans med djur.

Vad händer med mitt husdjur om jag går bort?

Det är inte konstigt att många människor känner att de har svårt att leva utan djur och många lever med djur ända in i slutskedet av livet. Det är konstaterat att har man djur är man också mer fysiskt aktiv, vilket gör att man håller sig friskare och lever längre. Men skaffar man ett djur bör man också tänka på att det finns människor i ens närhet som kan ta hand om djuret när man själv inte kan. 

Om en anhörig med husdjur går bort behöver man inledningsvis se till att djuret får mat och vatten. Djuret måste tas om hand omgående så att det kommer i säkerhet och får ett tillfälligt eller permanent hem. Man kan fråga släkt och vänner om de kan tänka sig att rycka in och ta hand om djuret om man själv inte kan. Finns det ingen alls kan man kontakta djurorganisationer som Djurskyddet eller Hundstallet och se om dom kan hjälpa till.